http://www.props.legrenierny.com/files/gimgs/207_img3455.jpg
ROYAL STAFFORDSHIRE
English dishware, Iris Blue pattern
http://www.props.legrenierny.com/files/gimgs/207_img3457.jpg
31-piece set
Hand-painted, gilt detailing
http://www.props.legrenierny.com/files/gimgs/207_img3478.jpg
2 teacups, 6 saucers
http://www.props.legrenierny.com/files/gimgs/207_img3476.jpg
http://www.props.legrenierny.com/files/gimgs/207_img3474.jpg
http://www.props.legrenierny.com/files/gimgs/207_img3468.jpg
5 dinner plates, 2 salad plates
http://www.props.legrenierny.com/files/gimgs/207_img3463.jpg
1 covered butter dish
+ 3 butter pats
http://www.props.legrenierny.com/files/gimgs/207_img3467.jpg
3 oval vegetable plates
http://www.props.legrenierny.com/files/gimgs/207_img3472.jpg
1 gravy boat
http://www.props.legrenierny.com/files/gimgs/207_img3462.jpg
1 creamer
http://www.props.legrenierny.com/files/gimgs/207_img3461.jpg
1 sugar dish with lid
http://www.props.legrenierny.com/files/gimgs/207_img3466.jpg
6 bowls
http://www.props.legrenierny.com/files/gimgs/207_img3458.jpg
http://www.props.legrenierny.com/files/gimgs/207_img3454.jpg
http://www.props.legrenierny.com/files/gimgs/207_img3456.jpg